Formularz rekrutacyjny do pracy w projekcie „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2”

Szanowni Państwo,
obecnie poszukujemy współpracowników do pracy w charakterze konsultanta. Zadaniem osoby podejmującej pracę będzie wypełnianie zgłoszeń do udziału w projekcie Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego w wieku 45-64 lata współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jest to jeden z większych projektów w Polsce, w ramach którego należy przeprowadzić identyfikację grupy ryzyka zachorowalności na cukrzycę typu 2 na grupie ponad 260 000 osób. Zadaniem konsultanta będzie przeprowadzenie oceny grupy ryzyka za pomocą formularza FINRISK. Zakres pozyskiwanych danych jest bardzo wąski a wypełnienie jednego formularza nie zajmie więcej niż 1 minutę – formularz można podejżeć na stronie https://bezcukrzycy.uzdrowiskobusko.pl/formularz/
To samodzielne stanowisko pracy o charakterze dodatkowym i nienormowanych godzinach uzależnionych od dyspozycji danej osoby. Więcej o projekcie znajdziecie Państwo na stronie www.bezcukrzycy.uzdrowiskobusko.pl

Wymagania:

  • Formularze należy wypełnić na platformie internetowej za pomocą komputera lub smartphona
  • Odpowiedzialność za zebrane dane
  • Sumienność
  • Zaangażowanie

Zakres obowiązków:

  • Rekrutacja uczestników projektu z terenu województwa świętokrzyskiego (jedynym kryterium rekrutacji jest wiek – 45-64 lata)
  • Wypełnienie formularza FINRISK na stronie internetowej projektu

Sposób pozyskiwania chętnych:

  • Nie ma określonych sposóbów pozyskiwania chętnych do udziału w projekcie. Formularz można wypełnić podczas, bezpośredniego spotkania, rozmowy telefonicznej, rozmowy w mediach społecznościowych, komunikatorach, za pomocą SMS i wiele innych. Liczy się jedynie pozyskanie wymaganych informacji – forma jest dowolna.

Sposoby rekrutacji mieszkańców województwa świętokrzyskiego:

  • Nie ma jednoznacznych metod rekrutacji. Osoby mogę być członkami rodziny, sąsiadami, znajomymi itp. Ważne jest aby byli w grupie wiekowej 45-64. Skutecznym narzędziem wspomagającym jest tworzenie listy rekomendacji wśród osób, które zapisano do projektu.

Wynagrodzenie:
Oferujemy wynagrodzenie zależne od wyników do wykonanej pracy. Za każde 100 osób 500 PLN. Po przekroczeniu 500 osób, 550 PLN za każde kolejne 100 osób. Współpracę reguluje umowa o dzieło.

Aby rozpocząć współpracę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Każdy zainteresowany współpracą otrzyma dalsze wytyczne.