EWALUACJE

Ewaluacje

Badania ewaluacyjne to zaplanowane i systematyczne działania wskazujące, w jakim stopniu zamierzone cele projektu są rzeczywiście realizowane. Ten rodzaj przeprowadzonych badań daje możliwość pozyskania danych o osiągniętych celach, kierunkach i działaniach ujętych w poszczególnych dokumentach strategicznych, a także dostarcza informacji o barierach napotkanych przy realizacji założeń.

Podczas wykonywania ewaluacji uwzględniamy najważniejsze kryteria:

skuteczność

efektywność

użyteczność

trafność

trwałość

 

Realizujemy następujące typy badań ewaluacyjnych:

ex-ante – przeprowadzana przed realizacją programu/projektu

mid-term – przeprowadzana podczas realizacji programu/projektu

on-going/ ewaluacja bieżąca – przeprowadzana w trakcie realizacji programu (w przeciwieństwie do ewaluacji mid-term nie jest określony dokładny termin jej realizacji)

ex-post – przeprowadzana po zakończeniu programu/projektu

skontaktuj się z nami

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości