AFS Szkola Wolna od uzaleznien

Program diagnostyczny AFS
Witaj!
Kwestionariusz ten stanowi część międzynarodowych badań nad używaniem alkoholu, narkotyków i tytoniu przez uczniów w Twoim wieku. Kwestionariusz, który masz do wypełnienia jest anonimowy - nie zawiera on, ani Twojego imienia, ani nazwiska, ani też żadnych informacji pozwalających zidentyfikować Ciebie indywidualnie.
Aby to badanie miało sens, ważne jest, abyś odpowiedział(a) na każde pytanie z namysłem i tak szczerze, jak to tylko możliwe. Pamiętaj, że Twoje odpowiedzi są całkowicie poufne.
Badanie to jest w pełni dobrowolne. Nie jest to żaden test. Nie ma tu dobrych i złych odpowiedzi. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi całkiem trafnej, zaznacz najbardziej przybliżoną.

Z góry dziękujemy Ci za udział w badaniu.
*Wymagane
Szkoła Wolna Od Uzależnień
Dane porządkowe
Wypełniamy w obecności nauczyciela. Poproś go o sprawdzenie poprawności KODU 1 oraz KODU 2.
KOD 1 *
Wypełniamy w obecności nauczyciela!
Twoja odpowiedź
KOD 2 *
Wypełniamy w obecności nauczyciela!
Twoja odpowiedź
Zaczynamy ankietę 🙂
Ankieta powinna być wypełniana samodzielnie. Nikt nie pozna twoich odpowiedzi. Nie pozwól innym zaglądać na ekran Twojego komputera.
1. Jakiej jesteś płci? *
2. W którym roku się urodziłeś(aś)?
Prosimy o wskazanie pełnego roku urodzenia (np. 1995).
Twoja odpowiedź
3. Jak często (jeśli w ogóle) uprawiasz każde z niżej wymienionych zajęć? *
(Zaznacz jedną odpowiedź w każdej linii).
Nigdy
Kilka razy w roku
Raz lub dwa razy na miesiąc
Przynajmniej raz  na tydzień
Prawie codziennie
Jeździsz sobie na rowerze lub motocyklu dla przyjemności
Grasz w gry komputerowe
Używasz Internetu
Aktywnie uprawiasz jakiś sport 
Czytasz książki dla przyjemności (nie chodzi tu o lektury szkolne) 
Wychodzisz z przyjaciółmi wieczorem (do dyskoteki, kawiarni, na prywatkę) 
Masz jakieś inne hobby (grasz na instrumencie, śpiewasz, rysujesz, piszesz, itp.) 
Grasz na automatach do gry (takich, na których można wygrać pieniądze) 
Nigdy
Kilka razy w roku
Raz lub dwa razy na miesiąc
Przynajmniej raz  na tydzień
Prawie codziennie
Jeździsz sobie na rowerze lub motocyklu dla przyjemności
Grasz w gry komputerowe
Używasz Internetu
Aktywnie uprawiasz jakiś sport 
Czytasz książki dla przyjemności (nie chodzi tu o lektury szkolne) 
Wychodzisz z przyjaciółmi wieczorem (do dyskoteki, kawiarni, na prywatkę) 
Masz jakieś inne hobby (grasz na instrumencie, śpiewasz, rysujesz, piszesz, itp.) 
Grasz na automatach do gry (takich, na których można wygrać pieniądze) 
4. Podczas OSTATNICH 30 DNI ile miałeś(aś) pełnych dni nieobecności w szkole? *
(Zaznacz jedną odpowiedź w każdej linii).
Ani jednego
1 dzień
2 dni
3-4 dni
5-6 dni
7 dni lub więcej
Z powodu choroby
Z powodu wagarów
Z innych powodów
Ani jednego
1 dzień
2 dni
3-4 dni
5-6 dni
7 dni lub więcej
Z powodu choroby
Z powodu wagarów
Z innych powodów
5. W którym przedziale mieści się średnia Twoich ocen na koniec ostatniego półrocza? *
Zaznacz jedną odpowiedź.
6. Ile razy w życiu (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się palić papierosy? *
Zaznacz jedną odpowiedź.
7. Jak często paliłe(a)ś papierosy w ciągu OSTATNICH 30 DNI? *
Zaznacz jedną odpowiedź.
8. Ile razy (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się pić jakiś napój alkoholowy, tzn. piwo, wino, wódkę lub inny napój spirytusowy? *
(Zaznacz jedną odpowiedź w każdej linii).
Nie piłem
1-2 razy
3-5 razy
6-9 razy
10-19 razy
20-39 razy
40 razy lub więcej
W życiu
W ciągu ostatnich 12 miesięcy
W ciągu ostatnich 30 dni
Nie piłem
1-2 razy
3-5 razy
6-9 razy
10-19 razy
20-39 razy
40 razy lub więcej
W życiu
W ciągu ostatnich 12 miesięcy
W ciągu ostatnich 30 dni
9. Teraz pomyśl o OSTATNICH 30 DNIACH. Ile razy (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się pić jakiś napój alkoholowy, tzn. piwo, wino, wódkę lub inny napój spirytusowy w czasie ostatnich 30 dni? *
(Zaznacz jedną odpowiedź w każdej linii).
Nie piłem
1-2 razy
3-5 razy
6-9 razy
10-19 razy
20-39 razy
40 razy i więcej
Piwo
Wino
Wódkę (whisky, koniak., itp.)
Nie piłem
1-2 razy
3-5 razy
6-9 razy
10-19 razy
20-39 razy
40 razy i więcej
Piwo
Wino
Wódkę (whisky, koniak., itp.)
10. Podczas ostatniej sytuacji, kiedy piłeś(aś) jakiś napój alkoholowy, czy piłeś(aś) piwo? Jeśli tak, to ile wypiłeś? *
Zaznacz jedną odpowiedź.
11. Podczas ostatniej sytuacji, kiedy piłeś(aś) jakiś napój alkoholowy, czy piłeś(aś) wino? Jeśli tak, to ile wypiłeś(aś)? *
Zaznacz jedną odpowiedź.
12. Podczas ostatniej sytuacji, kiedy piłeś(aś) jakiś napój alkoholowy, czy piłeś(aś) wódkę? Jeśli tak, to ile wypiłeś(aś)? *
Zaznacz jedną odpowiedź.
13. Przypomnij sobie sytuację, w której ostatnio piłeś(aś) alkohol. Gdzie byłeś(aś) podczas picia?
(Zaznacz wszystkie te odpowiedzi, które odnoszą się do Twojego ostatniego picia).
Tak
Nie
Nigdy nie piłem(am) alkoholu
U siebie w domu
W domu u kogoś
Na ulicy, w parku, na plaży, lub gdzieś indziej "pod chmurką"
W barze lub w pubie
W dyskotece
W restauracji
Tak
Nie
Nigdy nie piłem(am) alkoholu
U siebie w domu
W domu u kogoś
Na ulicy, w parku, na plaży, lub gdzieś indziej "pod chmurką"
W barze lub w pubie
W dyskotece
W restauracji
Odznacz
Inne miejsce
Twoja odpowiedź
14. Pomyśl o OSTATNICH 30 DNIACH. Ile razy (jeśli w ogóle) wypiłeś(aś) pięć lub więcej "drinków" z rzędu? ("Drink" oznacza tu kieliszek wina, butelkę piwa, mały kieliszek wódki lub innego napoju spirytusowego, albo szklankę niskoprocentowego koktajlu). *
Zaznacz jedną odpowiedź.
15. Na ile jest prawdopodobne, że każda z poniższych możliwości mogłaby się zdarzyć Tobie osobiście, jeśli napijesz się alkoholu? *
Zaznacz jedną odpowiedź w każdej linii.
Bardzo prawdopodobne
Prawdopodobne
Nie wiadomo
Mało prawdopodobne
Zupełnie nieprawdopodobne
Poczuję się odprężony(a) 
Będę miał(a) kłopoty z policją 
Zaszkodzi to mojemu zdrowiu
Poczuję się szczęśliwy(a)
Zapomnę o swoich problemach
Nie będę w stanie przestać pić
Będę miał(a) kaca
Będę bardziej przyjazny(a) i towarzyski(a)
Zrobię coś, czego będę żałował(a)
Będę się świetnie bawić
Zrobi mi się niedobrze (będę miał(a) mdłości)
Bardzo prawdopodobne
Prawdopodobne
Nie wiadomo
Mało prawdopodobne
Zupełnie nieprawdopodobne
Poczuję się odprężony(a) 
Będę miał(a) kłopoty z policją 
Zaszkodzi to mojemu zdrowiu
Poczuję się szczęśliwy(a)
Zapomnę o swoich problemach
Nie będę w stanie przestać pić
Będę miał(a) kaca
Będę bardziej przyjazny(a) i towarzyski(a)
Zrobię coś, czego będę żałował(a)
Będę się świetnie bawić
Zrobi mi się niedobrze (będę miał(a) mdłości)
16. Jak myślisz, czy będziesz pił(a) alkohol, kiedy będziesz miał(a) dwadzieścia pięć lat? *
Zaznacz jedną kratkę.
17. Ile razy (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się upić napojem alkoholowym, tzn. piwem, winem lub wódką? *
Zaznacz jedną odpowiedź w każdej linii.
Nie upiłem się
1-2 razy
3-5 razy
6-9 razy
10-19 razy
20-39 razy
40 razy lub więcej
W życiu
W ciągu ostatnich 12 miesięcy
W ciągu ostatnich 30 dni
Nie upiłem się
1-2 razy
3-5 razy
6-9 razy
10-19 razy
20-39 razy
40 razy lub więcej
W życiu
W ciągu ostatnich 12 miesięcy
W ciągu ostatnich 30 dni
18. Przypomnij sobie ostatni przypadek, gdy byłeś(aś) pijany(a). Zaznacz na skali od 1 do 10 jak silnie byłeś(aś) wtedy pijany(a)?
Zaznacz jedną odpowiedź.
Lekki rausz
Bardzo silne upicie - nie mogłe(a)m utrzymać się na nogach
Odznacz
19. Ile „drinków” zwykle potrzebujesz, żeby być pijany(a)? ("Drink" oznacza tu kieliszek wina, butelkę piwa, mały kieliszek wódki lub innego napoju spirytusowego, albo szklankę niskoprocentowego koktajlu). *
Zaznacz jedną odpowiedź.
20. Czy kiedykolwiek słyszałe(a)ś o którymś z następujących środków odurzających? *
Zaznacz jedną kratkę w każdej linii.
Tak
Nie
Leki uspokajające lub nasenne 
Marihuana lub haszysz
LSD
Amfetamina
Crack
Kokaina
Relevin
Heroina
Ecstasy
GHB
Metadon
Grzyby halucynonenne
Dopalacze
Tak
Nie
Leki uspokajające lub nasenne 
Marihuana lub haszysz
LSD
Amfetamina
Crack
Kokaina
Relevin
Heroina
Ecstasy
GHB
Metadon
Grzyby halucynonenne
Dopalacze
21. Czy kiedykolwiek chciałeś(aś) spróbować któregoś ze środków wymienionych w pytaniu 20? *
Zaznacz jedną odpowiedź.
22. Ile razy (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się używać marihuany lub haszyszu? *
Zaznacz jedną odpowiedź w każdej linii.
Nie używałem
1-2 razy
3-5 razy
6-9 razy
10-19 razy
20-39 razy
40 razy lub więcej
W życiu
W ciągu ostatnich 12 miesięcy
W ciągu ostatnich 30 dni
Nie używałem
1-2 razy
3-5 razy
6-9 razy
10-19 razy
20-39 razy
40 razy lub więcej
W życiu
W ciągu ostatnich 12 miesięcy
W ciągu ostatnich 30 dni
23. Ile razy (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się wąchać substancje chemiczne (klej, aerozole, itp.) po to, żeby być odurzonym? *
Zaznacz jedną odpowiedź w każdej linii.
Nie używałem
1-2 razy
3-5 razy
6-9 razy
10-19 razy
20-39 razy
40 razy lub więcej
W życiu
W ciągu ostatnich 12 miesięcy
W ciągu ostatnich 30 dni
Nie używałem
1-2 razy
3-5 razy
6-9 razy
10-19 razy
20-39 razy
40 razy lub więcej
W życiu
W ciągu ostatnich 12 miesięcy
W ciągu ostatnich 30 dni
24. Czy zdarzyło Ci się używać kiedykolwiek, któregokolwiek z podanych niżej środków? *
Zaznacz jedną odpowiedź w każdej linii.
Tak, w czasie ostatnich 30 dni
Tak, w czasie ostatnich 12 miesięcy
Tak, kiedykolwiek w życiu
Nie nigdy
Leki uspokajające i nasenne bez przepisu lekarza
Amfetamina
LSD lub inne halucynogeny
Crack
Kokaina
Relevin
Heroina
Ecstasy
Grzyby halucynogenne
GHB
Narkotyki wstrzykiwane za pomocą igły i strzykawki
Alkohol razem z tabletkami
Alkohol razem z marihuaną
Sterydy anaboliczne
Dopalacze
Tak, w czasie ostatnich 30 dni
Tak, w czasie ostatnich 12 miesięcy
Tak, kiedykolwiek w życiu
Nie nigdy
Leki uspokajające i nasenne bez przepisu lekarza
Amfetamina
LSD lub inne halucynogeny
Crack
Kokaina
Relevin
Heroina
Ecstasy
Grzyby halucynogenne
GHB
Narkotyki wstrzykiwane za pomocą igły i strzykawki
Alkohol razem z tabletkami
Alkohol razem z marihuaną
Sterydy anaboliczne
Dopalacze
25. Ile razy (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się używać kiedykolwiek któregokolwiek z podanych niżej środków? *
Zaznacz jedną odpowiedź w każdej linii.
Nie używałem
1-2 razy
3-5 razy
6-9 razy
10-19 razy
20-39 razy
40 razy lub więcej
Leki uspokajające i nasenne bez przepisu lekarza
Amfetamina
LSD lub inne halucynogeny
Crack
Kokaina
Relevin
Heroina
Ecstasy
Grzyby halucynogenne
GHB
Narkotyki wstrzykiwane za pomocą igły i strzykawki
Alkohol razem z tabletkami
Alkohol razem z marihuaną
Sterydy anaboliczne
Dopalacze
Nie używałem
1-2 razy
3-5 razy
6-9 razy
10-19 razy
20-39 razy
40 razy lub więcej
Leki uspokajające i nasenne bez przepisu lekarza
Amfetamina
LSD lub inne halucynogeny
Crack
Kokaina
Relevin
Heroina
Ecstasy
Grzyby halucynogenne
GHB
Narkotyki wstrzykiwane za pomocą igły i strzykawki
Alkohol razem z tabletkami
Alkohol razem z marihuaną
Sterydy anaboliczne
Dopalacze
26. Jaki był (jeśli w ogóle był) pierwszy środek, którego spróbowałeś(aś)? *
Zaznacz jedną odpowiedź.
27. Skąd wziąłeś(ęłaś) tę substancję? *
Zaznacz jedną odpowiedź.
Jeżeli żadne z powyższych proszę krótko napisać, skąd miałeś tę substancję
Twoja odpowiedź
28. Z jakiego powodu spróbowałeś tego środka? (wskazanego w pytaniu 26) *
Zaznacz jedną odpowiedź w każdej linii.
Tak
Nie
Nigdy nie używałem(am) żadnej z substancji wymienionych w pytaniu 26
Chciałem(am) się czuć na „haju”
Nie chciałem(am) odstawać od grupy
Nie miałem(am) nic do roboty
Byłem(am) ciekawy/a
Chciałem(am) zapomnieć o swoich problemach
Nie pamiętam powodu
Tak
Nie
Nigdy nie używałem(am) żadnej z substancji wymienionych w pytaniu 26
Chciałem(am) się czuć na „haju”
Nie chciałem(am) odstawać od grupy
Nie miałem(am) nic do roboty
Byłem(am) ciekawy/a
Chciałem(am) zapomnieć o swoich problemach
Nie pamiętam powodu
Inny powód
Twoja odpowiedź
29. W których miejscach, z niżej podanych, mógłbyś(mogłabyś) łatwo kupić marihuanę lub haszysz, gdybyś tego chciał(a)? *
Zaznacz jedną odpowiedź w każdej linii.
Tak
Nie
Nie znam takich miejsc
Ulica, park
Szkoła
Dyskoteka, bar
Mieszkanie dilera
Tak
Nie
Nie znam takich miejsc
Ulica, park
Szkoła
Dyskoteka, bar
Mieszkanie dilera
Inne miejsce - podaj jakie
Twoja odpowiedź
30. Teraz pomyśl o OSTATNICH 30 DNIACH. Ile razy w czasie ostatnich 30 dni (jeśli w ogóle) kupiłeś jakiś napój alkoholowy, tzn. piwo, wino, wódkę lub inny napój spirytusowy, na swoje potrzeby? *
Zaznacz jedną odpowiedź w każdej linii.
Nie kupiłe(a)m
1-2 razy
3-5 razy
6-9 razy
10-19 razy
20-39 razy
40 razy i więcej
Piwo
Wino
Wódkę (whisky, koniak., itp.)..
Nie kupiłe(a)m
1-2 razy
3-5 razy
6-9 razy
10-19 razy
20-39 razy
40 razy i więcej
Piwo
Wino
Wódkę (whisky, koniak., itp.)..
31. Ludzie różnią się między sobą ze względu na to, czy potępiają innych za postępowanie w pewien sposób, czy też nie. Czy TY potępiasz innych za niżej opisane postępowanie? *
Zaznacz jedną odpowiedź w każdej linii.
Nie potępiam
Potępiam
Zdecydowanie potępiam
Nie wiem
Palenie papierosów od czasu do czasu 
Palenie 10 lub więcej papierosów dziennie 
Wypicie alkoholu raz lub dwa razy na rok 
Picie jednego lub dwóch "drinków" kilka razy w tygodniu 
Upijanie się raz na tydzień 
Spróbowanie raz lub dwa razy marihuany lub haszyszu 
Palenie marihuany lub haszyszu od czasu do czasu 
Palenie marihuany lub haszyszu regularnie 
Spróbowanie raz lub dwa razy LSD lub jakiegoś innego halucynogenu 
Spróbowanie heroiny raz lub dwa razy 
Spróbowanie raz lub dwa razy leków uspokajających lub nasennych (bez recepty lekarza)
Spróbowanie amfetaminy raz lub dwa razy 
Spróbowanie cracku raz lub dwa razy 
Spróbowanie kokainy raz lub dwa razy 
Spróbowanie ecstasy raz lub dwa razy 
Spróbowanie środków wziewnych (kleju itp.) raz lub dwa razy 
Spróbowanie dopalaczy  raz lub dwa razy
Nie potępiam
Potępiam
Zdecydowanie potępiam
Nie wiem
Palenie papierosów od czasu do czasu 
Palenie 10 lub więcej papierosów dziennie 
Wypicie alkoholu raz lub dwa razy na rok 
Picie jednego lub dwóch "drinków" kilka razy w tygodniu 
Upijanie się raz na tydzień 
Spróbowanie raz lub dwa razy marihuany lub haszyszu 
Palenie marihuany lub haszyszu od czasu do czasu 
Palenie marihuany lub haszyszu regularnie 
Spróbowanie raz lub dwa razy LSD lub jakiegoś innego halucynogenu 
Spróbowanie heroiny raz lub dwa razy 
Spróbowanie raz lub dwa razy leków uspokajających lub nasennych (bez recepty lekarza)
Spróbowanie amfetaminy raz lub dwa razy 
Spróbowanie cracku raz lub dwa razy 
Spróbowanie kokainy raz lub dwa razy 
Spróbowanie ecstasy raz lub dwa razy 
Spróbowanie środków wziewnych (kleju itp.) raz lub dwa razy 
Spróbowanie dopalaczy  raz lub dwa razy
32. Jak bardzo, Twoim zdaniem, ludzie ryzykują, że sobie zaszkodzą (zdrowotnie lub w inny sposób), jeśli: *
Zaznacz jedną odpowiedź w każdej linii.
Nie ma ryzyka
Małe ryzyko
Umiarkowane ryzyko
Duże ryzyko
Nie wiem
Palą papierosy od czasu do czasu
Wypalają co najmniej paczkę papierosów dziennie
Wypijają 1 lub 2 drinki prawie codziennie
Wypijają 4 lub 5 drinków prawie codziennie
Wypijają 5 drinków lub więcej w czesie weekendu