BADANIE OMNIBUS

Badanie Omnibus

Badania omnibusowe prowadzone przez naszą firmę to cykliczne, ogólnopolskie sondaże realizowane na próbie 1000 osób powyżej 15 roku życia. Rozkład próby odzwierciedla strukturę demograficzną kraju z uwzględnieniem wieku, płci oraz miejsca zamieszkania i wykształcenia. Głównym atutem badania omnibusowego jest krótki czas trwania procesu badawczego i jego niskie koszty. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów umożliwiamy zadanie nawet tylko jednego pytania.

Możliwości

Bazując na swoim doświadczeniu proponujemy realizację badań z wykorzystaniem techniki cawi, cati lub mixed mode. Wariantowość technik daje szereg możliwości, a przede wszystkim wizualizację produktów, reklamy, logotypów oraz odsłuchiwanie dźwięków przez respondenta.

Nasz omnibus jest realizowany każdego miesiąca według zasady 1x7x3.

Cennik*
  CATI CAWI MIXED MODE (CAWI/CATI)
Pytanie jednokrotnego wyboru z kafeterią do 3 wariantów Od 400 PLN Od 300 PLN Od 350 PLN
Pytanie jednokrotnego wyboru z kafeterią powyżej 3 wariantów Od 500 PLN Od 400 PLN Od 450 PLN
Pytanie wielokrotnego wyboru z kafeterią odpowiedzi do 6 wariantów Od 500 PLN Od 400 PLN Od 450 PLN
Pytanie wielokrotnego wyboru z kafeterią odpowiedzi powyżej 6 wariantów Od 550 PLN Od 450 PLN Od 500 PLN
Pytanie ze skalowaniem odpowiedzi Od 450 PLN Od 400 PLN Od 400 PLN
Pytania otwarte Od 650 PLN Od 500 PLN Od 600 PLN
Pytania z dołączonym plikiem graficznym, video lub audio Nie dotyczy Od 700 PLN Od 850 PLN
*Ceny netto


Dlaczego
warto
skorzystać?

  • Ogólnopolska próba badania
  • Cena pytania już od 300 złotych
  • Dostęp do wszystkich mieszkańców w Polsce powyżej 15 roku życia
  • Wysoka jakość pomiaru związana z wykorzystaniem losowych numerów telefonów komórkowych
  • 100% satysfakcji
 

Harmonogram badań omnibusowych

 
Omnibus Przyjmowanie zamówień Opracowanie narzędzia badawczego Zbieranie danych od respondentów Analiza wyników Przekazanie wyników
Styczeń do 05.01 06.01 do 13.01 do 15.01 16.01
Luty do 05.02 06.02 do 13.02 do 15.02 16.02
Marzec do 05.03 06.03 do 13.03 do 15.03 16.03
Kwiecień do 05.04 06.04 do 13.04 do 15.04 16.04
Maj do 05.05 06.05 do 13.05 do 15.05 16.05
Czerwiec do 05.06 06.06 do 13.06 do 15.06 16.06
Lipiec do 05.07 06.07 do 13.07 do 15.07 16.07
Sierpień do 05.08 06.08 do 13.08 do 15.08 16.08
Wrzesień do 05.09 06.09 do 13.09 do 15.09 16.09
Październik do 05.10 06.10 do 13.10 do 15.10 16.10
Listopad do 05.11 06.11 do 13.11 do 15.11 16.11
Grudzień do 05.12 06.12 do 13.12 do 15.12 16.12