EWALUACJE

Ewaluacje

Badania ewaluacyjne to zaplanowane i systematyczne działania wskazujące, w jakim stopniu zamierzone cele projektu są rzeczywiście realizowane. Ten rodzaj przeprowadzonych badań daje możliwość pozyskania danych o osiągniętych celach, kierunkach i działaniach ujętych w poszczególnych dokumentach strategicznych, a także dostarcza informacji o barierach napotkanych przy realizacji założeń.

Podczas wykonywania ewaluacji uwzględniamy najważniejsze kryteria:

skuteczność

efektywność

użyteczność

trafność

trwałość

 

Realizujemy następujące typy badań ewaluacyjnych:

home_callcenter_icon_list_1

ex-ante – przeprowadzana przed realizacją programu/projektu

home_callcenter_icon_list_2

mid-term – przeprowadzana podczas realizacji programu/projektu

home_callcenter_icon_list_3

on-going/ ewaluacja bieżąca – przeprowadzana w trakcie realizacji programu (w przeciwieństwie do ewaluacji mid-term nie jest określony dokładny termin jej realizacji)

home_callcenter_icon_list_4

ex-post – przeprowadzana po zakończeniu programu/projektu