BADANIA SATYSFAKCJI

BADANIA SATYSFAKCJI

Wysokie zadowolenie klienta sprzyja powstawaniu silnych emocjonalnych związków z firmą. Długofalowy sukces przedsiębiorstwa oraz jego wysoka rentowność uwarunkowane są poziomem zadowolenia klienta bezpośrednio po zakupie, a także w dłuższym okresie użytkowania danego produktu/usługi. Satysfakcję klienta można więc potraktować jako najlepszy wskaźnik przyszłych wieloletnich zysków w firmie.
Badania satysfakcji umożliwiają monitoring potrzeb i oczekiwań klientów wobec oferowanych produktów i usług. W wyniku prowadzenia tego typu badań zostaną wychwycone wszelkie niedoskonałości w relacjach z odbiorcami.
Podejmowane przez nas obserwacje i wywiady dostarczą rzetelnych informacji o tym, na co zwracają uwagę konsumenci, z czego są zadowoleni, a co woleliby zmienić. Taka wiedza umożliwia dostosowanie oferty do rzeczywistych potrzeb odbiorców,a co za tym idzie –zwiększenie poziomu lojalności stałych klientów i pozyskanie dużej liczby nowych, zadowolonych odbiorców.