BADANIA RYNKU PRACY

Badania rynku pracy

Badania rynku pracy mają na celu ustalenie przyczyn i mechanizmów pojawienia się zmian w czasie oraz skali i zasięgu problemów występujących na lokalnym rynku pracy. Wśród różnorodnych metod badań rynku pracy najbardziej popularne to: badanie daklaracji uczestników rynku, metoda obserwacyjna, analiza treści dokumentów oraz metoda eksperymentalna.
 

Charakterystyka lokalnego rynku pracy zawiera między innymi :

home_callcenter_icon_list_1

wyodrębnienie istotnych elementów rynku pracy

home_callcenter_icon_list_2

ustalenie zależności zachodzących między elementami rynku pracy

home_callcenter_icon_list_3

określenie zmian w czasie (dynamika zjawisk i trendów) zachodzących na rynku pracy

home_callcenter_icon_list_4

określenie zmian w czasie (dynamika zjawisk i trendów) zachodzących na rynku pracy

 

Na podstawie doświadczeń naszej firmy w zakresie analiz rynku pracy przygotowaliśmy ofertę:

 

Badania osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (osoby w wieku 50+, bezrobotni, absolwenci, niepełnosprawni)

Badania skuteczności działań aktywizacyjnych


Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Koszt realizacji monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych dla powiatu:
3000 PLN netto

Badania kwestionariuszowe przedsiębiorstw

Koszt realizacji badania z przedsiębiorcami w atrakcyjnej cenie :

n<100

1000 PLN netto

n = 100 – 150

1300 PLN netto

n = 150 – 200

1700 PLN netto