RAPORTY BRANŻOWE

Raporty Branżowe

W odpowiedzi na zapotrzebowanie przedstawicieli różnych branż, nasz zespół przystąpił do opracowania własnych badań opartych o analizę potrzeb konsumentów. W wyniku podjętych prac powstały nowoczesne narzędzia umożliwiające skrupulatną charakterystykę klientów, ich potrzeb oraz oczekiwań względem usługodawców. Raporty oparte są o badania ilościowe prowadzone na ogólnopolskich próbach z zapewnieniem reprezentatywności dla każdego województwa. Dzięki temu możliwe jest generowanie wyników na poziomie NUTS2. Na indywidualne zamówienie przygotowujemy odrębne analizy.

My wiemy jakie sekrety skrywa wybrana branża. Umożliwiamy dostęp do szeregu istotnych informacji dotyczących konkretnych dziedzin w atrakcyjnej formie raportu.