BADANIE OPINII

Prowadzenie badań opinii jest podstawowym narzędziem pozwalającym na poznanie postaw wybranej grupy społecznej wobec aktualnych problemów, zaistniałych sytuacji czy wydarzeń. Rzetelnie przeprowadzone badania opinii są nieocenionym źródłem informacji na temat potrzeb mieszkańców z uwzględnieniem przekroju społeczno – demograficznego.

W wyniku realizacji badań dostarczamy informacji o tym jakie jest nastawienie ludzi do działań władz, jakie są opinie o planowanych przedsięwzięciach, jakie są potrzeby w zakresie działań inwestycyjnych czy remontowych oraz wiele innych. Zaletą badań opinii jest możliwość zadania pytań z dowolnej dziedziny zdefiniowanej grupie docelowej.

Projekty realizowane są z wykorzystaniem nowoczesnej metodologii dopasowanej do specyfiki danego projektu. W swojej pracy korzystamy z szerokiej gamy metod i technik badawczych.

CATI

Badania telefoniczne

CAWI

Badania internetowe

CAPI, PAPI

Badania bezpośrednie

FGI

Zogniskowane Wywiady Grupowe
 

IDI

Indywidualne Wywiady Pogłębione

Desk Research

Badania gabinetowe

Market analysis

Analizy rynkowe

Zobacz przykładowy cennik realizacji badań*

 
Opis badaniaCzas realizacji Cena netto od
Badanie CATI n=600 10 dni 7000 PLN
Badanie CATI n=1000 14 dni 11 000 PLN
Badanie CAWI n=600 7 dni 6000 PLN
Badanie CAWI n=1000 10 dni 9 000 PLN
Badanie CAPI/PAPI n=600 14 dni 14 000 PLN
Badanie CAPI/PAPI n=1000 21 dni 24 000 PLN
Badanie FGI (1 FGI) 7 dni 3500 PLN
Badanie IDI (7 IDI) 10 dni 3100 PLN
*Każdą ofertę przygotowujemy indywidualnie. Na jej wpływ ma wiele czynników w tym między innymi: zasięg badania, zakres badania, grupa docelowa