AFS – Szkoła Wolna od Uzależnień

HORECA.PL
31 maja 2016
Nasz autorski program (SZKOŁA WOLNA OD UZALEŻNIEŃ) polega na podjęciu zestawu określonych działań mających na celu zapobieganie chęci spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież. Pierwszym, a zarazem najważniejszym elementem skutecznej profilaktyki uzależnień jest poznanie skali problemu. Według niektórych źródeł po alkohol sięga już ponad 80% młodzieży w wieku 16-17 lat oraz 70% dzieci w wieku gimnazjalnym. Inne źródła podają, że po alkohol sięga już także co piąty uczeń 6 klasy podstawówki.
 
AFS to program, dzięki któremu możliwe jest monitorowanie skali używania przez młodzież substancji psychoaktywnych. Wyniki agregujemy przede wszystkim z wyróżnieniem wieku i płci danej grupy, które są łączone z pozostałymi zmiennymi. Profilaktyka oraz dopasowanie skutecznych programów zapobiegających szerzeniu się używania alkoholu oraz narkotyków (w tym dopalaczy) powinna rozpoczynać się od dokładnej diagnozy. Nasz program umożliwia prowadzenie działań w dowolnym momencie. Porównywalność wyników zapewnia metodologia spójna z badaniami ESPAD..